เปิดทำการ 08.30 น. - 16.30 น.
northern science park
northern science park
northern science park
northern science park
northern science park
northern science park
previous arrow
next arrow
 
Shadow
Our Services

 asian women working colleagues working person drawingdata cente business people arranging various adhesive notes with text glass office bar graph statisticsbusinessperson s hand crop modern coworkers with gadget person drawing

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ

ติดต่อเรา
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาคาร INNOVATIVE STARTUP
27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ +66(0) 55416601-20 ต่อ 1376, 1373
โทรสาร +66(0) 55411020
โทรศัพท์มือถือ 08-1532-7507 (สำนักงาน)
Email:  nsp_uru@hotmail.com

Visitor
000525

Flag Counter