ผู้ประกอบการ

คุณอัฑฒพงศ์ โมลี

บริษัท บ้านตะวันยิ้ม 999 จำกัด

แพลตฟอร์ม

บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology Business Incubation Platform : TBI)

โครงการ
2563 : 2565

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวให้มีสารกันแดดโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ -

ผลิตภัณฑ์

- ครีมบำรุงผิวให้มีสารกันแดดโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ -

นักวิจัย

อาจารย์ ดร.สุทธิดา วิทนาลัย