ผู้ประกอบการ

คุณณัฐณิชา สมศักดิ์

ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูยิ้ม

แพลตฟอร์ม

บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology Business Incubation Platform : TBI)

โครงการ
2563 : 2565

- พัฒนาเครื่องหมักหมู และกระบวนการยืดอายุหมูหมัก -

ผลิตภัณฑ์

- เครื่องหมักหมู -

นักวิจัย

อาจารย์รัฐพล ดุลยลา