ผู้ประกอบการ

คุณศุภาภรณ์ ดีรัศมี

ร้านลำแต๊ไก่ทอด

แพลตฟอร์ม

บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology Business Incubation Platform : TBI)

โครงการ
2563 : 2565

- พัฒนาไก่ทอดปรุงรสสำหรับ แฟรนไชส์ และกระบวนการผลิตไก่ทอดที่ได้มาตรฐาน -

ผลิตภัณฑ์

- ไก่ทอดกรอบปรุงรส -

นักวิจัย

อาจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม