ผู้ประกอบการ

คุณสายสมร มหธนาคม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบทานี่ เฮิร์บ

แพลตฟอร์ม

บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology Business Incubation Platform : TBI)

โครงการ
2561 : 2563

- การพัฒนาเครื่องสำอางผสมสารสกัดจากใบเม็ดมะม่วงหิมพานต์ -

ผลิตภัณฑ์

- เครื่องสำอางจากเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ -

นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ วิกรมประสิทธิ