ผู้ประกอบการ

คุณพงศ์เทพ กุลชาติชัย

บริษัท ราชาเฮิร์บการ์เด้น จำกัด

แพลตฟอร์ม

บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology Business Incubation Platform : TBI)

โครงการ
2560 : 2562

- การพัฒนาสมุนไพรแปรรูป -

นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงศ์ชาติ