ผู้ประกอบการ

คุณรุจิเรศ กล่ำเหม็ง

บริษัท โซริฮาบุ จำกัด

แพลตฟอร์ม

บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology Business Incubation Platform : TBI)

โครงการ
2560 : 2562

- การพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรผสมไฟเบอร์ -

ผลิตภัณฑ์

- น้ำสมุนไพร -

นักวิจัย

นายชวโรจน์ ศรีทน