ผู้ประกอบการ

คุณสมเกียรติ ดอนทองแดง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผักหวานต้นกล้า

แพลตฟอร์ม

บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology Business Incubation Platform : TBI)

โครงการ
2559 : 2561

- ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้เพื่อสุขภาพบรรจุขวด -

ผลิตภัณฑ์

- น้ำจิ้มสุกี้เซนเซ -

นักวิจัย

อาจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม