ผู้ประกอบการ

คุณแพรวทิพย์ พึ่งเกตุพรธนา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรวทิพย์

แพลตฟอร์ม

บ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology Business Incubation Platform : TBI)

โครงการ
2557 : 2560

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์สมุนไพรเพื่อการส่งออก -

ผลิตภัณฑ์

- สมุนไพรแพรวทิพย์ -

นักวิจัย

อาจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม