ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครเข้าร่วม “โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ประจำปี 2566 ” โปรแกรม (Pre-seed Stage หรือ Prove of Concept - POC)

19 Sep 2022 แก้ไขโดย : dev เจ้าหน้าที่

รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการ????????

เพื่อรับทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี ในการเริ่มต้นธุรกิจ Startup มูลค่า1,500,000 บาท

????อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนนักศึกษา ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม และต้องการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาไอเดียธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชย์ สมัครเข้าร่วม “โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ประจำปี 2566 ”

โปรแกรมที่เปิดรับสมัคร

โปรแกรมที่ 2 (Pre-seed Stage หรือ Prove of Concept - POC)

- Incubator Incentive Program ทุนสนับสนุน 1,500,000 บาท

????คุณสมบัติผู้สมัครโปรแกรม POC : ผู้ประกอบการที่เป็นนักศึกษาซึ่งมีสัญชาติไทยและอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี ซึ่งต้องเป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

‼️ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

☎สอบถามเพิ่มเติม : คุณบุปผา พรมจันทร์ (สา) 055-416601 ต่อ 1376 ,089-0068768

เอกสารแนบ

Form-YSF_Proposal_POC_Ver05.docx

Form-YSF_Proposal_POC_Ver05.docx

แหล่งที่มา : -

ข่าวที่น่าสนใจ