ภาพกิจกรรม

NSP URU Startup Fair 2019

08 Jun 2019 โดย : dev เจ้าหน้าที่


รายละเอียด :

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (NSP URU) จัดงาน “NSP URU Startup Fair 2019” และพิธีเปิดโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัสประจำปี พ.ศ.2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ งานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์และประชาสัมพันธ์อุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้กับอาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ ในการเริ่มต้นทำธุรกิจ การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมชุมชนในการดำเนินงานโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัส ให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไป ได้รับเกียรติจากนายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เพ็ชร์ช้าง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน อีกทั้งยังจัดใหมีพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างผู้ประกอบการ อาจารย์ ภายใต้โครงการอุทยานวิท...