ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ URU Startup Thailand League 2021 “หลักสูตร Inno Biz Multi Skill up การเพิ่มทักษะการทำธุรกิจด้วยนวัตกรรม”

12 Jan 2021 แก้ไขโดย : บุปผา พรมจันทร์ เจ้าหน้าที่


รายละเอียด :

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โท เอก ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา (ทีมละไม่เกิน 5 คน) 

 


เอกสารแนบ

ไม่พบเอกสารแนบ

แหล่งที่มา : -

ข่าวที่น่าสนใจ