ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการตัดสินกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 “แผนพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน”

30 Nov 2020 แก้ไขโดย : dev เจ้าหน้าที่


รายละเอียด :

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอประกาศผลการตัดสินผลงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 หัวข้อ "แผนพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทยกระตุ้นรายได้สู่ชุมชน" จำนวน 5 ทีม จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด จำนวน 9 ทีม ดังนี้

 


เอกสารแนบ

ไม่พบเอกสารแนบ

แหล่งที่มา : -

ข่าวที่น่าสนใจ