ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 “แผนพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน”

09 Nov 2020 แก้ไขโดย : dev เจ้าหน้าที่


รายละเอียด :

กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนนี้ “แผนพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน”

.


เอกสารแนบ

ไม่พบเอกสารแนบ

แหล่งที่มา : -

ข่าวที่น่าสนใจ