ข่าวประชาสัมพันธ์

การบริการฐานข้อมูล STDB ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

09 Nov 2020 โดย : บุปผา พรมจันทร์ เจ้าหน้าที่


รายละเอียด :

การบริการฐานข้อมูล STDB ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา สามารถค้นหาข้อมูลได้ดังนี้

1.การรวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.การรวบรวมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน

3.การบริการสืบค้นข้อมูลแบบ One Stop Service ผ่านเว็ปไชค์ www.stdb.most.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

 


เอกสารแนบ

ไม่พบเอกสารแนบ

แหล่งที่มา : -

ข่าวที่น่าสนใจ