ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงาน เป็นพนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน

02 Sep 2020 โดย : ศิโรรัตน์ เย็นธะทา เจ้าหน้าที่


รายละเอียด :

   ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นั้น ในการนี้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขัน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


เอกสารแนบ

ไม่พบเอกสารแนบ

แหล่งที่มา : -

ข่าวที่น่าสนใจ