ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน เข้าทำงานโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

28 Aug 2020 โดย : ศิโรรัตน์ เย็นธะทา เจ้าหน้าที่


รายละเอียด :

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นั้น ในการนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน เข้าทำงานโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน


เอกสารแนบ

ไม่พบเอกสารแนบ

แหล่งที่มา : -

ข่าวที่น่าสนใจ