ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท วันนี้-28 สิงหาคม 63

14 Aug 2020 แก้ไขโดย : สกลวัฒน์ กมลงาม เจ้าหน้าที่


รายละเอียด :

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงานโครงการลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้แผนงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ทางเว็บไซด์อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (http://nsp.uru.ac.th/) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563


เอกสารแนบ

ไม่พบเอกสารแนบ

แหล่งที่มา : -

ข่าวที่น่าสนใจ