ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพลิกธุรกิจให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล ด้วย Online Marketing & Creative Content” ในระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

10 Jul 2020 แก้ไขโดย : วรรณิศา ทิพย์ปัญญาไชย เจ้าหน้าที่


รายละเอียด :

 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพลิกธุรกิจให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล ด้วย Online Marketing & Creative Content” ในระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 


เอกสารแนบ

ไม่พบเอกสารแนบ

แหล่งที่มา : -

ข่าวที่น่าสนใจ