ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การบริการฐานข้อมูล STDB ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

08 Jun 2019 แก้ไขโดย : บุปผา พรมจันทร์ เจ้าหน้าที่


รายละเอียด :

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การบริการฐานข้อมูล STDB ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา สามารถค้นหาข้อมูลได้ดังนี้

1. การรวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. การรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน

3. การบริการสืบค้นข้อมูลแบบ One Stop Service ผ่านเว็ปไซค์ www.stdb.most.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง


เอกสารแนบ

ไม่พบเอกสารแนบ

แหล่งที่มา : -

ข่าวที่น่าสนใจ