ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบสมัครเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาทักษะ “ การลดต้นทุนด้านพลังงานในอุตสาหกรรมระดับ SMEs”  

26 Nov 2020 โดย : ศิโรรัตน์ เย็นธะทา เจ้าหน้าที่

รายละเอียด :

ใบสมัครและแบบยืนยันเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาทักษะ “การลดต้นทุนด้านพลังงานในอุตสาหกรรมระดับ SMEs”  

ภายใต้ แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up)

 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

- มีตำแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจากหลักสูตรการพัฒนาทักษะ

- มีอายุการปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องได้รับความยินยอมจากสถานประกอบการ

 สอบถามเพิ่มเติม : คุณศิโรรัตน์  055-416601 ต่อ 1376 ,087 - 2061893


ไฟล์แนบ

[1] ใบสมัครและแบบยืนยันคุณสมบัติการเข้าร่วมหลักสูตร การลดต้นทุนด้านพลังงานในอุตสาหกรรมระดับ SMEs .pdf